25.08.2021

Проведено черговий етап моніторингу підземних та поверхневих вод, а також грунтів в зоні впливу Запорізької ТЕС, Криворізької ТЕС та Придніпровської ТЕС.

 

27.07.2021

Вітаємо нашого колегу Shadi Arsan

- Reservoir Geologist (Geomodeller) "GEOLOGICAL SYSTEMS" зі здобуттям наукового ступеню Ph.D. (к.т.н.) та захистом дисертації за темою

"КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ СКУПЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ В УМОВАХ СОЛЯНОКУПОЛЬНОЇ ТЕКТОНІКИ ГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР МЕТОДОМ МТЗ".

Активізуємо роботу зі застосування магнитотелуричного зондування при наданні послуг з пошуку та розвідки корисних копалин (уран, метали, будматеріали, геотермальних ресурсів, вуглів та вуглеводнів) та деталізації геологічної будови вже діючих родовищ.

26.07.2021

Відділом моделювання ТОВ "ГЕОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" на замовлення провідної компанії - видобувача корисних копалин, було виконано моделювання гідродинамічних і гідрохімічних процесів на ділянці родовища на декілька модельних періодів (1, 20, 100, 500 і 1000 років).

З цією метою було виконано:

- аналіз геологічних, гідродинамічних, гідрохімічних і технологічних даних необхідних для визначення параметрів моделі;

- визначення і схематизація геометрії модельного простору;

- підбір і схематизація вихідних гідродинамічних, гідрохімічних даних і сорбційних параметрів для занесення в модельний простір;

- внесення обраних параметрів в програму моделювання;

- калібрування параметрів створеної моделі до досягнення відповідності з існуючою гідродинамічної і гідрохімічний ситуацією;

- моделювання гідродинамічних і гідрохімічних процесів, що відбуваються в процесі і після відпрацювання родовища;

-прогноз розповсюдження ореолу забруднених підземних вод в водоносних горизонтах через 20, 100, 500 і 1000 років після відпрацювання родовища.

На підставі побудованих числових моделей у програмі Visual MODFLOW Flex 7.0 (конфігурація Professional) був виконаний прогноз міграції речовин у часі та просторі по водоносним горизонтам після завершення видобутку.

В автоматичному режимі були побудовані електронні карти, в результаті обрахування моделі, для кожного хімічного елементу на установлені розрахункові періоди по водоносним горизонтам. Підтверджено відсутність забруднення по визначеним компонентам фактично одразу після відпрацювання родовища та подальші періоди.

Розрахунки, які проведені в процесі цієї роботи коректні, а висновки відповідають дійсності.